De lekkerste vers bereide broodjes | Voor elke klus een geschikte aanhanger te huur | De goedkoopste plek om te tanken | Schoner gaat je auto niet worden

Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter verleent je hierbij toegang tot de website en nodigt je uit het aangebodene te kopen. Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fieten Olie Nijverdal ’t Lochter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.